Ελ

En

Ελ

en

EM resorts

H EMresorts αποτελείται από δύο υπέροχα ξενοδοχεία, επομένως το λογότυπο θέλαμε να αντικατοπτρίζει την αρχιτεκτονική και τη σοβαρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας. Ενσωματόνοντας δύο φιλοσοφίες , την ευεξία και τον οικογενειακό χαρακτήρα που πρεσβεύει η EM , καταφέραμε να αποτυπώσουμε το χαρακτήρα της εταιρείας μέσα από το σχεδιασμό των websites , της εταιρικής ταυτότητας και της παροχής συμβουλών για το διαδίκτυο.

Services:

Content Marketing, Brand identity, Web design, Web Consulting, Web Development.

ready to start your project?