Πολιτική Απορρήτου

Προοίμιο

 

Στην Επιχείρηση «Mene & Jo», αναφερόμενη στο εξής ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», δεσμευόμαστε  να προστατεύουμε και να σεβόμαστε το απόρρητό σας. Η τήρηση της Πολιτικής Προστασίας («πολιτική») Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΔΠΧ»), καθορίζει τη βάση πάνω στην οποία συλλέγονται ΔΠΧ για εσάς.

Η πολιτική έχει αναπτυχθεί με γνώμονα την προστασία των ΔΠΧ και λαμβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά και νομικά μέτρα. Τα ΔΠΧ μας τα παρέχετε εσείς με την ελεύθερη συγκατάθεσή σας απ’ ευθείας, με μοναδικό σκοπό την προμήθεια, σχεδιασμό και τιμολόγηση των υπηρεσιών μας που έχετε συμφωνήσει. Η πολιτική έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε για ποιο λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε. Παρακαλείσθε να αφιερώσετε χρόνο να τη διαβάσετε προσεκτικά.

Πληροφορίες και ΔΠΧ που συλλέγουμε για εσάς

Συλλέγουμε πληροφορίες και ΔΠΧ από εσάς, τα οποία παρέχετε με την ελεύθερη συγκατάθεσή σας οι ίδιοι απ’ ευθείας, μέσω του ιστοχώρου της Επιχείρησης https://mene-jo.gr/, είτε αυτοπροσώπως με φυσική παρουσία στα γραφεία μας, είτε τηλεφωνικώς.

Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας και προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας είμαστε υποχρεωμένοι ως επιχείρηση να επεξεργαστούμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω, τα οποία θα μπορούσαν να περιέχουν ΔΠΧ ή να θεωρηθούν ΔΠΧ:

Για την επικοινωνία μας μαζί σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μέσω email ή τηλεφώνου ή με την χρήση κοινωνικών δικτύων (social media) ή συστημάτων μηνυμάτων, για διευκρινιστικούς και διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για την πορεία σχεδιασμού των μελετών που μας έχετε παραγγείλει αναθέσει, την διαχείριση της εν γένει συνεννόησης  και γενικότερα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Επίσης σας ενημερώνουμε  ότι:

 • Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της επιχείρησή μας, το πρόγραμμα περιήγησης της συσκευής σας μας παρέχει πληροφορίες όπως η τρέχουσα διεύθυνση IP που έχετε, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, ο χρόνος πρόσβασης και τις σελίδες του ιστοτόπου μας που επισκεφτήκατε συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση στατιστικών δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας, τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και να σχεδιάσουμε νέες υπηρεσίες για εσάς.
 • Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να βοηθήσουμε στην παροχή των δεδομένων του ιστότοπού μας και να σας προσφέρουμε μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη ανάλογη με τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή έχετε την δυνατότητα να μην αποδεχτείτε τα προτεινόμενα cookies.

 

Σκοπός της επεξεργασίας ΔΠΧ

Επεξεργαζόμαστε τα ΔΠΧ για τους ακόλουθους σκοπούς

 • Επικοινωνία μαζί σας
 • Προωθητικές και ενημερωτικές ενέργειες για την επιχείρησή μας μόνο με την δική σας ρητή συγκατάθεση

 

Νομική Βάση της επεξεργασίας

Οι νόμοι, κανονισμοί και οδηγίες που διέπουν την επεξεργασία ΔΠΧ για την περίπτωση του/των ηλεκτρονικών καταστημάτων που διαχειριζόμαστε, είναι οι ακόλουθοι

 • Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003 (Περί ηλεκτρονικού εμπορίου)
 • Ν. 2251/1994 (Περί προστασίας καταναλωτών για πωλήσεις από απόσταση)
 • Κανονισμός ΕΕ/679/2016 (ΓΚΠΔ, GDPR)
 • Ν.4624/2019 (Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ/679/2016)
 • Ν. 4537/2018 (Υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις)

Βάσει των παραπάνω νομοθετημάτων σας ενημερώνουμε ότι η νομική βάση της επεξεργασίας των ΔΠΧ είναι η ελεύθερη συγκατάθεσή σας.

 

Ασφάλεια ΔΠΧ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται να καταβάλει κάθε εφικτή προσπάθεια προστασίας των ΔΠΧ σας. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε μια ποικιλία τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας για την προστασία των ΔΠΧ από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. Λάβετε όμως υπόψη ότι κανένα φυσικό ή ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας δεν είναι απολύτως ασφαλές. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη ασφάλεια των βάσεων δεδομένων μας, ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω του Διαδικτύου δεν θα τύχουν υποκλοπής. Δεσμευόμαστε όμως να συνεχίσουμε να αναθεωρούμε και να βελτιώνουμε τις πολιτικές ασφαλείας και να εφαρμόζουμε πρόσθετα μέτρα τεχνικά και οργανωτικά ασφαλείας, καθώς νέες τεχνολογίες θα είναι διαθέσιμες.

Η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής και ενδέχεται να συνεπάγεται τη διαβίβαση δεδομένων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συμβαίνει λόγω της χρήσεως λύσεων νέφους (cloud) για φιλοξενία ιστοσελίδων, φιλοξενία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή λύσεις αποκλειστικού λογισμικού που μας έχουν παραδοθεί μέσω του Cloud. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπουμε σε τρίτους να χρησιμοποιούν τα δικά σας ΔΠΧ για δικούς τους σκοπούς. Παρόλο που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων που μας διαβιβάζονται. Συνεπώς οποιαδήποτε διαβίβαση ΔΠΧ γίνεται με δική σας ευθύνη. Άμα τη λήψη των ΔΠΧ, χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποφύγουμε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Διατήρηση ΔΠΧ

 • Ο χρόνος που διατηρούνται τα ΔΠΧ στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ καθορίζεται από τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας.
 • Προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σύναψη ή την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παραγγελίας, τηρούνται καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης και 5 έτη μετά τη λήξη της ή παραπάνω εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες οικονομικές αρχές ή επιβάλλεται από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, τα στοιχεία αυτά τηρούνται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.
 • Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, διατηρούμε τα ΔΠΧ σας μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή να τα τροποποιήσουμε.

Διαβίβαση ΔΠΧ

Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία, η οποία περιορίζεται εντός της  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ενώ διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα τους. Δεσμευόμαστε για την μη διαβίβαση των ΔΠΧ σε τρίτους πέραν εκείνων στους οποίους επιβάλλεται βάσει νόμου ή έχετε δώσει ήδη την συγκατάθεσή σας.

Ενδέχεται όμως να διαβιβάζονται σε συνεργάτες μας, οι οποίοι λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, στο βαθμό που εξυπηρετούνται οι προαναφερόμενοι σκοποί επεξεργασίας και υπό τον όρο της τήρησης της εμπιστευτικότητας για την προστασία αυτών στο πλαίσιο των συμβατικών μας δεσμεύσεων, της εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων μας και με δικαίωμα ελέγχου επ’ αυτών.

 

Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Έχετε δικαίωμα:

α)         Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευση τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, καθώς και το χρόνο τήρησης τους (δικαίωμα πρόσβασης).

β)         Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης).

γ)         Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).

δ)         Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

ε)          Να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

στ)       Να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας με οποιονδήποτε τρόπο (δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή).

ζ)          Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

Σε σχέση με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, σημειώνονται τα ακόλουθα:

 • Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση των αιτημάτων σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή την εναντίωσή σας στην επεξεργασία, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της έναντι της ελληνικής ή ευρωπαϊκής πολιτείας.
 • Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα, δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου και των προϋποθέσεων του Κανονισμού.
 • Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η επιχείρηση με την επωνυμία « ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» (και διακριτικό τίτλο «MENE & JO Ε.Ε.»), όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων  σας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και τους περιορισμούς που ορίζονται σε αυτές, καθώς και για θέματα ΓΚΠΔ, μπορείτε να απευθύνεστε μέσω email στο dpo@mene-jo.gr ή εγγράφως στη διεύθυνση της Επιχείρησης (οδός Α. Δικωνύμου αριθ. 2 και Α. Παναγούλη, αρ. 46, Τ.Κ. 73134, XANIA).

 

Αλλαγές στην πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε αυτή την πολιτική εφαρμόζοντας νεότερες διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας και κατά την κρίση μας. Εάν προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές, θα καταχωρίσουμε τις αλλαγές εδώ ώστε να μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση.

 

Πολιτική Cookies

Όροι και Προϋποθέσεις

 

Α. Συγκατάθεση για την χρήση των προαιρετικών cookies

 1. Η εγκατάσταση των cookies επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του.
 2. Εξαιρούνται τα cookies που θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου (cookies αυθεντικοποίησης, session cookies, cookies που «θυμούνται» τις επιλογές του χρήστη).
 3. Η συγκατάθεση παρέχεται με θετική ενέργεια του χρήστη για κάθε ξεχωριστή κατηγορία cookies και όχι με προσυμπληρωμένα κουτάκια.
 4. Παροχή δυνατότητας κεντρικής διαχείρισης των προτιμήσεων των χρηστών για τα cookies ανά πάσα στιγμή και με εύκολο τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου.

 

Β. Διαφάνεια – προϋποθέσεις ενημέρωσης των χρηστών και επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου για τα cookies

 1. Η ενημέρωση για τα cookies να παρέχεται σε εύκολα προσβάσιμη, κατανοητή και δομημένη μορφή.
 2. Εμφάνιση παραθύρου (cookie banner) με συνοπτική και περιεκτική ενημέρωση σχετικά με τα cookies και δυνατότητα λήψης συγκατάθεσης για τις διάφορες κατηγορίες προαιρετικών cookies ή/και συνολικής απόρριψης όλων των κατηγοριών προαιρετικών cookies
 3. Κατάρτιση και ανάρτηση πολιτικής για την χρήση cookies στο διαδικτυακό τόπο
 4. Ελάχιστο περιεχόμενο της πολιτικής για την χρήση cookies
  • Στοιχεία κατόχου του διαδικτυακού τόπου
  • Σκοπός της πολιτικής cookies
  • Τι είναι τα cookies – ορισμός
 • Επεξήγηση αν χρησιμοποιούνται cookies πρώτου μέρους – first party ή cookies τρίτου μέρους – third party. Cookies πρώτου μέρους είναι αυτά που εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης ενώ cookies τρίτου μέρους είναι αυτά που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα) μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας.
  • Παράθεση των κατηγοριών υποχρεωτικών τεχνικώς απαραίτητων cookies και των σκοπών χρήσης τους
 • Τα τεχνικά cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει σωστά ο διαδικτυακός τόπος. Επιτρέπουν στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης και της λειτουργίας του ιστότοπου όπως α) η διατήρηση της σύνδεσης και του περιεχομένου που εισάγει ο χρήστης (συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας, καταχώριση επιλεγόμενων προϊόντων σε «καλάθι παραγγελίας», πραγματοποίηση της αγοράς και διαχείριση της πληρωμής), β) η αυθεντικοποίηση του χρήστη, γ) η δυνατότητα του διαδικτυακού τόπου να «θυμάται» τις επιλογές που ζητά ο ίδιος ο χρήστης ως προς τη γλώσσα, την παρουσίαση αποτελεσμάτων αναζήτησης κλπ.
  • Παράθεση των προαιρετικών κατηγοριών cookies και σκοπών χρήσης τους όπως cookies ανάλυσης και μέτρησης επισκεψιμότητας, cookies διαφήμισης, cookies διαμοιρασμού σελίδων στα κοινωνικά δίκτυα
 • Τα cookies ανάλυσης ή μέτρησης επισκεψιμότητας συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το διαδικτυακό τόπο με στόχο τη στατιστική ανάλυση και βελτίωση της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφαρμογών προϊόντων και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.
 • Τα cookies συμπεριφορικής διαφήμισης αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης, την διαδικτυακή συμπεριφορά και τις ενέργειες που πραγματοποιούν οι χρήστες ηλεκτρονικά (πχ αγορές προϊόντων και υπηρεσιών), με στόχο την προβολή διαφημίσεων μόνο βάσει των ενδιαφερόντων και των προτιμήσεών τους.
  • Πληροφορίες για τα cookies κάθε κατηγορίας (πίνακας με τουλάχιστον τα ακόλουθα πεδία: όνομα του cookie, κατηγορία, σκοπός χρήσης, χρόνος διατήρησης, πάροχος)

 

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει λεπτομερώς τα cookies που υπάρχουν στον Ιστότοπο. Ο σύνδεσμος με την πολιτική απορρήτου του μέρους που παράγει και διαχειρίζεται αυτά τα cookies εμφανίζεται μαζί με κάθε «cookie τρίτου μέρους»:

 

 

Όνομα cookie

Κατηγορία

Σκοπός χρήσης

Χρόνος διατήρησης

Πάροχος (first party/third party)

_ga

απόδοσης

Υπολογισμός και παρακολούθηση προβολών

2 χρόνια

Google Analytics

_gid

απόδοσης

Υπολογισμός και παρακολούθηση προβολών

1 ημέρα

Google Analytics

_gat

απόδοσης

Φιλτράρισμα αιτημάτων bots

1 λεπτό

Google Analytics

sb

διαφήμισης

Αποθήκευση λεπτομερειών περιήγησης

2 χρόνια

Facebook

xs

διαφήμισης

Αποθήκευση αναγνωριστικού σύνδεσης

2 μήνες

Facebook

fr

διαφήμισης

Προβολή διαφημίσεων & επαναστόχευση

3 μήνες

Facebook

tr

διαφήμισης

Βελτίωση & εξατομίκευση διαφημίσεων που παρουσιάζονται

3 μήνες

Facebook

datr

διαφήμισης

Πρόληψη απάτης

2 χρόνια

Facebook

m_pixel_ratio

Τρίτων μερών

Έλεγχος λειτουργικότητας & βελτιστοποίηση απόδοσης

Συνεδρίας

Facebook

presence

Τρίτων μερών

Παρακολούθηση status καρτέλας προγράμματος περιήγησης

συνεδρίας

Facebook

wd

Τρίτων μερών

Προσδιορισμός ανάλυσης οθόνης

1 εβδομάδα

Facebook

c_user

Τρίτων μερών

Αποθήκευση μοναδικού αναγνωριστικού χρήστη

90 μέρες

Facebook

 

Οδηγίες για τη λειτουργία των cookies στα διάφορα Προγράμματα Περιήγησης

 

 1. Chrome
 • Επιλέξτε το μενού στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εργαλείων του προγράμματος περιήγησης
 • Επιλέξτε Settings
 • Επιλέξτε τον σύνδεσμο Show advanced settings
 • Στην ενότητα Privacy επιλέξτε Content settings
 • Στην ενότητα Cookie αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις βάσει της ενέργειας που απαιτείται για τη διαχείριση των cookies:
  • Να επιτρέπεται στους ιστότοπους να αποθηκεύουν και να διαβάζουν δεδομένα για cookies
  • Διατηρήστε τοπικά δεδομένα μόνο μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας
  • Αποτρέψτε τους ιστότοπους να ορίζουν δεδομένα
  • Αποκλείστε τα cookie τρίτων μερών και τα δεδομένα ιστότοπων
  • Διαχειριστείτε εξαιρέσεις για ορισμένες τοποθεσίες Internet
  • Όλα τα cookie και τα δεδομένα ιστότοπων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα Google

 

     2. Mozilla Firefox

 • Κάντε κλικ στο μενού στην επάνω δεξιά γωνία της γραμμής εργαλείων του προγράμματος περιήγησης
 • Επιλέξτε Options
 • Επιλέξτε την ενότητα Privacy
 • Στην ενότητα Tracking, επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τους ιστότοπους που δεν επιθυμείτε να σας παρακολουθούν
 • Στην ενότητα History, επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού Use Custom Settings για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις, ανάλογα με την ενέργεια που επιθυμείτε να εκτελέσετε σχετικά με τα cookies:
  • Αποδοχή cookies από ιστότοπους (επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί).
  • Αποδοχή cookies τρίτων μερών (επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού μία από τις ακόλουθες επιλογές: πάντα, από τους ιστότοπους με τις περισσότερες επισκέψεις ή ποτέ).
 • Αποθηκεύστε τα για μια καθορισμένη χρονική περίοδο (επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού μία από τις ακόλουθες επιλογές:
  • έως ότου λήξουν,
  • όταν ο Firefox είναι κλειστός ή
  • κάθε φορά).
 • Και πάλι, στην ενότητα History, επιλέξτε Show cookies εάν θέλετε να καταργήσετε τα cookies που υπάρχουν στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Mozilla

 

     3. Microsoft Edge

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Tools
 • Επιλέξτε Internet Options
 • Επιλέξτε Privacy
 • Στο μενού κύλισης, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές. Αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε για να χειριστείτε τα cookies:
  • Αποκλεισμός όλων των cookies
  • Υψηλό
  • Μέτριο προς Υψηλό
  • Μέτριο
  • Χαμηλό
  • Αποδοχή όλων των cookies
 • Επιλέξτε συγκεκριμένους ιστότοπους από τους οποίους θα αποδέχεστε cookies: κάντε κλικ στην επιλογή «Sites» και στο πλαίσιο «Address of Website», πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ιστότοπου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Block» ή «Allow»

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Microsoft

 

     4. Safari

 • Ανοίξτε το Safari
 • Κάντε κλικ στο Safari
 • Επιλέξτε Preferences και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Privacy
 • Στην ενότητα «Block Cookies» επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο το Safari θα χειρίζεται τα cookies.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Details για να δείτε ποιοι ιστότοποι έχουν αποθηκεύσει τα cookies τους

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα της Apple

 

     5. Opera

 • Ανοίξτε το Opera
 • Επιλέξτε «Settings» στο κεντρικό μενού στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης
 • Επιλέξτε «Privacy & Security»
 • Στην ενότητα «Cookies», επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:
  • Επιτρέψτε την τοπική αποθήκευση
  • Να διατηρούνται τοπικά δεδομένα μόνο μέχρι να κλείσω το πρόγραμμα περιήγησής μου
  • Να μην επιτρέπονται οι τοποθεσίες τρίτων να αποθηκεύουν δεδομένα
  • Να αποκλείονται τα cookies τρίτων μερών και τα δεδομένα ιστότοπων
 • Επιλέγοντας το κουμπί «All cookies and site data» μπορείτε να καταργήσετε τα cookies που υπάρχουν στον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του Opera

 

      6. Ελάχιστες απαιτήσεις για το cookie banner του διαδικτυακού τόπου

  1. Κείμενο συνοπτικής και περιεκτικής ενημέρωσης στο cookie banner για τις χρησιμοποιούμενες κατηγορίες cookies
  2. Ομαδοποίηση των cookies ανά κατηγορία με βάση το σκοπό χρήσης τους
  3. Δυνατότητα απόρριψης όλων των προαιρετικών κατηγοριών cookies με μια επιλογή (με ξεχωριστό κουμπί) στο πρώτο επίπεδο του cookie banner
  4. Δυνατότητα επιλογής κάθε προαιρετικής κατηγορίας cookies ξεχωριστά (με θετική ενέργεια) (με ξεχωριστό checkbox) στο πρώτο επίπεδο του cookie banner
  5. Μη προεπιλογή στις προαιρετικές κατηγορίες cookies (όχι προεπιλεγμένα τα ξεχωριστά checkboxes)
  6. Δυνατότητα κλεισίματος του cookie banner χωρίς επιλογή καμίας εκ των προαιρετικών κατηγοριών cookies και εγκατάσταση μόνο των τεχνικώς απαραίτητων cookies
  7. Δυνατότητα διαχείρισης των cookies με επιλογή που οδηγεί σε αναλυτική πληροφόρηση δευτέρου επιπέδου (κουμπί «Ρυθμίσεις cookies») και παροχή δυνατότητας αλλαγής των επιλογών του χρήστη

Όροι Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την εταιρεία μας, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών και υπηρεσιών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχόμενων, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ηλεκτρονική μας σελίδα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”.

Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του καταστήματος και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση καθώς και τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης  ή και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας μας αποδέχονται ότι δεν θα τη χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Η ασφάλεια της σελίδας www.mene-jo.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

-ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (FIREWALL)

Η πρόσβαση στα συστήματα του www.mene-jo.gr(servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

-ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Αυτό σημαίνει πως όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ του προγράμματος περιήγησης σας και των servers μας δεν είναι προσβάσιμη από κανέναν άλλο.

-ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή / μέλος στο www.mene-jo.gr  είναι εμπιστευτικές και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

Το www.mene-jo.gr  δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SSL

H Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί πρωτόκολλο SSL της εταιρείας cPanel, Inc. Certification Authority. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Ενημέρωση υποψήφιων εργαζομένων

Α. Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» (και διακριτικό
τίτλο «MENE & JO Ε.Ε.») η οποία εδρεύει στα ΧΑΝΙΑ (οδός Α. Δικωνύμου αριθ. 2 και Α. Παναγούλη αριθ. 46, Τ.Κ. 73134, τηλ. 28210-99419, e-mail: info@mene-jo.gr), (εφεξής «Επιχείρηση»), σας ενημερώνει με την παρούσα, υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύουν, για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, την πηγή συλλογής τους, τον λόγο της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους, τους τυχόν αποδέκτες αυτών, τον χρόνο τήρησής τους, την τυχόν διαβίβασή τους εκτός Ε.Ε., καθώς και για τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας ως υποψήφιοι εργαζόμενοι της Επιχείρησης και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.


Β. Είδος δεδομένων και πηγές προέλευσης
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει από εσάς και επεξεργάζεται η Επιχείρηση προέρχονται από την υποβολή των βιογραφικών σας σημειωμάτων και ενδεικτικά αφορούν:

 1. Στοιχεία ταυτοποίησής σας, ήτοι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο, ΑΔΤ, φύλο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, υπηκοότητα
 2.  Στοιχεία επικοινωνίας σας, ήτοι ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου (σταθερό, κινητό)
 3.  Στοιχεία Οικογενειακής κατάσταση, τυχόν αναπηρίες
 4. Δεδομένα εκπαίδευσης και προϋπηρεσίας, επαγγελματική εμπειρία

Για τον σκοπό αξιολόγησης της αίτησής σας, η Επιχείρηση ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες για εσάς από προηγούμενους εργοδότες σας και από εταιρείες εύρεσης και αξιολόγησης υπαλλήλων/στελεχών, εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας σε αυτούς.


Γ. Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας
Η Επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας στο μέτρο που αυτό απαιτείται κατά τη διαδικασία υποβολής από εσάς βιογραφικού σημειώματος, συνέντευξης και ενδεχόμενης πρόσληψης, με σκοπό να αξιολογήσουμε την πλήρωση των προϋποθέσεων πρόσληψής σας για συγκεκριμένη θέση απασχόλησής σας στην Επιχείρηση.
Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για το έννομο συμφέρον που επιδιώκουμε στην προσπάθεια μας να προσλάβουμε εξειδικευμένο και κατάλληλο προσωπικό για τους σκοπούς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.


Δ. Διαβίβαση των δεδομένων –Αποδέκτες
Η Επιχείρηση δεν διαβιβάζει τα δεδομένα που υποβάλλετε μέσω των βιογραφικών σας σημειωμάτων σε τρίτους. Εντούτοις σε περίπτωση που προκύψει αμφισβήτηση ή αντιδικία αναφορικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης για την πλήρωση θέσης εργασίας, αυτά ενδέχεται θα

κοινοποιηθούν στις κατηγορίες αποδεκτών που ακολουθούν:

 1.  Δικηγόροι, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Επιχείρησης ή για την άσκηση των δικαιωμάτων της και την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της.
 2. Δικαστικοί επιμελητές, δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, καθώς και ελεγκτικές αρχές, εφόσον αυτό επιβάλλεται από νομοθετικές διατάξεις ή δικαστικές αποφάσεις ή κατόπιν σχετικών νομίμων αιτημάτων αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Οι αποδέκτες αυτοί έχουν πρόσβαση μόνο σε όσα από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων ή την παροχή των υπηρεσιών που έχουν αναλάβει απέναντι στην Επιχείρηση.


Ε. Χρόνος τήρησης των δεδομένων
Σε περίπτωση που επιλεχθείτε για την πλήρωση θέσης εργασίας στην Επιχείρηση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα τηρούνται επί τη βάσει της «Ενημέρωσης των Εργαζομένων για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», η οποία κοινοποιείται σε όλους τους Εργαζομένους.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποψηφίων εργαζομένων που δεν θα συνάψουν σύμβαση εργασίας με την Επιχείρηση διατηρούνται μέχρι την πλήρωση της θέσης εργασίας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του τριμήνου. Μετά την πάροδο των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα διαγράφονται/καταστρέφονται βάσει της πολιτικής καταστροφής της Επιχείρησης.


ΣΤ. Διαβίβαση δεδομένων εκτός Ε.Ε.
Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.


Ζ. Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε
Ως υποψήφιοι εργαζόμενοι έχετε δικαίωμα:
α) Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευση τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, καθώς και το χρόνο τήρησης τους (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης).

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).

δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).
ε) Να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

στ) Να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας με οποιονδήποτε τρόπο (δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή).
ζ) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).


Σε σχέση με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, σημειώνονται τα ακόλουθα:

● Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση των αιτημάτων σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή την εναντίωσή σας στην επεξεργασία, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της έναντι της ελληνικής

ή ευρωπαϊκής πολιτείας.
● Η Επιχείρηση οφείλει να απαντήσει στο αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται κατά την κρίση της Επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων και σε αυτήν την περίπτωση η Επιχείρηση θα σας ενημερώσει εντός μηνός από την παραλαβή για την εν λόγω παράταση, καθώς και για τους λόγους καθυστέρησης.
● Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Επιχείρησής μας, μέσω email στο dpo@mene-jo.gr ή εγγράφως στη διεύθυνση της Επιχείρησης (οδός Α. Δικωνύμου αριθ. 2 και Α. Παναγούλη, αρ. 46, Τ.Κ. 73134, XANIA).


Αλλαγές στην πολιτική
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε αυτή την πολιτική εφαρμόζοντας νεότερες διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας και κατά την κρίση μας. Εάν προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές, θα καταχωρίσουμε τις αλλαγές εδώ ώστε να μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση.