Ελ

En

Ελ

en

MM Group

We made it matter δίνοντας βάση στην αξιοποίηση των αναγκών του πελάτη μας. Δημιουργήσαμε μια εύστοχη αφήγηση στην οποία βασίσαμε το περιεχόμενο, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδων. Στη συνέχεια μέσω της στρατηγικής επικοινωνίας και του digital marketing μας , δημιουργήσαμε ένα μοναδικό εταιρικό βίντεο με αποτέλεσμα μια τέλεια εκτελεσμένη εορταστική εκδήλωση.

Services:

Storytelling, Content management, Web design & Development, Marketing Plan & Communication Strategy, Corporate video production, Event management, Social media

ready to start your project?