Ελ

En

Ελ

en

Kertos restaurant

This sea food restaurant is located right at the sea front. For the great cuisine and the level of services, we came up with the tagline “from the Cretan sea”, pointing out the freshness of the food and the island lifestyle, inspired by the shape and form of the fish itself! The logotype and the menus were designed based on this central idea, and the social media followed likewise! To εστιατόριο αυτό έχει θαλασσινά και βρίσκεται ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Η εξαιρετική κουζίνα και το επίπεδο των υπηρεσιών του , μας οδήγησαν στο σλόγκαν "από την κρητική θάλασσα", επισημαίνοντας τη φρεσκάδα του φαγητού και τον νησιώτικο τρόπο ζωής. Με βάση αυτήν την κεντρική ιδέα και εμπνεόμενοι από το σχήμα και τη μορφή ενός ψαριού σχεδιάσαμε το λογότυπο και τους καταλόγους της επιχείρησης . Συνεχίσαμε με το σχεδιασμό του website τους και τη διαχείριση των Social Media τους.

Services:

Brand identity logotype, Menus, Social media management

ready to start your project?