Ελ

En

Ελ

en

BeLive Family Sports Club

Το να υπάρχεις ( be ) και να ζεις ( live ), δύο από τις πιο έντονες και δυνατές έννοιες. Είμαστε υπεύθυνοι για την επικοινωνιακή στρατηγική αυτού του αθλητικού συλλόγου, από την εταιρική ταυτότητα και το marketing plan, καταδεικνύοντας την αξία ενός υγιούς και γυμνασμένου τρόπου ζωής και τη σημαντική συμβολή του στην ευημερία μας.

Services:

Marketing plan, Social media communication strategy, Email marketing, Content marketing, Brand identity, Brochures

ready to start your project?