Ελ

En

Ελ

en

Anezina Dedicated House

Η Ανεζίνα είναι ένα σπίτι αφιερωμένο στη μητέρα του εθνικού μας ήρωα, Ιωάννη Κουρομιχελάκη. Με σεβασμό στην ιστορία και τα ιδανικά της οικογένειας, σχεδιάσαμε το λογότυπο για το σπίτι στο οποίο ζούσε. Χρησιμοποιήσαμε απλές γραμμές για να αντικατοπτρίσουμε την αρχιτεκτονική και τη δομή του σπιτιού και του τοπίου και απεικονίσαμε τον γυναικείο χαρακτήρα της Ανεζίνας Κουρομιχελάκη στο κέντρο του λογοτύπου. Τα χρώματα της Ανατολής που ενσωματώθηκαν μας μεταφέρουν στην πτώση του στο Καλέ Γκρότο, στην Ανατολία, ενώ πολεμούσε υπερασπιζόμενος την Ελλάδα.

Services:

Brand identity, Logotype, Business card

ready to start your project?