Ελ

En

Ελ

en

Agrifal

Η Agrifal είναι μια αγροτική ένωση που εδρεύει στα Φαλάσαρνα, με σημαντικότερο προϊόν τους την ντομάτα. Με βάση την κύρια δραστηριότητά της και την τοποθεσία της, δημιουργήσαμε την εταιρική ταυτότητα, ενώ στο λογότυπο ενσωματώσαμε το πιο εμπορεύσιμο προϊόν της, ενισχύοντας την προβολή της. Σχεδιάσαμε το website της Agrifal , έχοντας και την την επιμέλεια του περιεχομένου του και στη συνέχεια σχεδιάσαμε τη συσκευασία της ντομάτας.

Services:

Brand name generation, Web design, Logotype, Content management, Packaging, Brand identity

ready to start your project?